Село Габровица - община Белово

Природни дадености на Габровица

Габровица е типично планинско село

Землището на Габровица е с площ 37.7 км², разположено в нископланинския пояс на североизточна Рила, югоизточния скат на Еледжишкия дял на Ихтиманска Средна гора и по поречието на р. Марица, явяваща се граница между Рила и Средна гора.
Релефът е хълмисто - котловинен, речно - проломен. Микроклиматът е умерено - континентален, на границата с планинския, с ясно изразен котловинно - инверсионен характер. Надморската височина на землището на Габровица е 470 - 520 м.

Природни дадености на Габровица
Габровица

Климатични характеристики на Габровица

Населената част от землището на Габровица е разположена между 470 м. и 520 м. надморска височина. Планинският облик на релефа се отличава с верижно и стръмно спускащи се склонове, което ограничава до известна степен развитието на земеделието. Дълбоко разчлененият и хълмист характер на релефа, проломът на река Марица, както и надморската височина играят важна роля за формирането на климата. Котловинният характер на Габровица запазва селото на завет от ветровете, докато Хановете са изложени на постоянния проломен вятър от поречието на Марица. Горската растителност намалява резките температурни колебания. През зимата температурите са по високи отколкото в откритите полета и низините, а през лятото по ниски.Габровица през зимата

Възможности за отдих и туризъм

Габровица предоставя възможности за селски и планински туризъм, планинско колоездене, излети, разходки, бране на гъби и билки или просто за отдих на чист въздух, тишина и спокойствие. Нощувки и почивки предлага Къща за гости "Тандов" с капацитет за осем човека. Габровица разполага с два магазина, които функционират и като заведения със седящи места за консумация на кафе, чай и напитки. На Републикански път I-8 срещу Габровските ханове се намира Ханче Марица с разнообразно меню - салати, супи, готвени ястия, скара, десерти. От Габровица могат да бъдат предприемани планински преходи по туристическите маршрути на Белмекенския и Ибърския дялове на Рила, както и преходи в Ихтиманска Средна гора до върховете Градище и Еледжик и историческата крепост Стенос до Траянови врата.

Снимки на река Марица при Габровица и възможностите за риболов в този участък на реката можете да видите на страниците на, Форумът за мухарски риболов в България

Източна Рила

Източна Рила обхваща 37% от общата площ на Рила планина. В Източна Рила се извисяват 11 - те най - високи върха на планината, начело с Мусала (2925.4 м.). Климатът на Рила е следствие от нейното географско положение на границата между умерено - континенталния и преходно - средиземноморския климат, а микроклиматът - от височинните пояси и от почвената и растителна покривка.
Най - ниската средна температура е през месец февруари, а най - високата през месец август.

Ихтиманска Средна гора

Простира се между проломите на реките Искър и Тополница, Стара планина, Софийското поле и Рила планина. Югоизточният дял, в който се намира част от землището на Габровица е известен като Еледжик. Главното било на Еледжик е изтеглено на запад и югоизток към реките Мътивир, Момина река и Марица, към които се спускат стръмни и гористи силно надиплени склонове. От Еледжик извират реките Любница, Стръмната и Яворица - притоци на реките Тополница, Дълбочица - ляв приток на река Марица и река Виня – десен приток на река Мътивир.