Село Габровица - община Белово

Село Габровица - община Белово

 • Габровица - община Белово
 • Габровица - община Белово
 • Габровица - община Белово
 • Габровица - община Белово
 • Габровица - община Белово
 • Габровица - община Белово
 • Габровица - община Белово
 • Габровица - община Белово
 • Габровица - община Белово
 • Габровица - община Белово
 • Габровица - община Белово
 • Габровица - община Белово
Село Габровица - община Белово

Намира се в югозападна България, в северните поли на Белмекенския дял на Рила и южния скат на Ихтиманска Средна гора, на 470 - 520 метра надморска височина, по поречията
на реките Марица и Габровщица.

История

Село Габровица и
Габровските ханове

Това са две селища, на разстояние само 1 км...

Повече

Природата

Габровица е типично
планинско село

Релефът му е хълмистo- котловинен, проломен...

Повече

Хората

Габровица възниква през средновековието

Населението на Габровица и Хановете е българско...

Повече
ГабровицаГабровицаГабровицаГабровица
ГабровицаГабровицаГабровицаГабровица